Företagsförsäkring

Tillsammans med Svenskt Aluminium och Hjerta finns möjligheten att få sina försäkringar sammanställda och analyserade både på pris och villkor.


Industri är en bransch som generellt har höga premier, en väl omfattande Entreprenadförsäkring som anpassas efter er verksamhet  tillsammans med Hjerta och försäkringsbolagen så anpassar man en försäkring som passar just Din verksamhet, detta återspeglas även i kostnaden för försäkringen och man själv får en garanti att man har en prispressad produkt som inte bara är billig, utan även väldigt omfattande.

När försäkringen upphandlats gemensamt av intresseorganisationen skapas än större fördelar. Bättre villkor och bättre pris.
I samarbete med Hjerta erbjuder Svenskt Aluminium anpassade försäkringslösningar.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera Ert företags försäkringsfrågor eller skadeförebyggande skydd.

Företagsförsäkring

Företagsförsäkring

Alla företag är olika och har olika behov, tillsammans med en förmedlare uppnår man oftast den bästa försäkringslösningen.
Hjerta bistår med sammanställning, upphandling och analys av er nuvarande försäkring.
. Läs mer »

Personalförsäkring

Tillsammans med Försäkringsbolaget IF har vi framförhandalt förnånliga personalförsäkringar där flexibilitet är allt, snabb service och full service. Hälsodeklaration behövs ej l Läs mer »

Motorfordonsförsäkring

Ta del av förmånliga premier och omfattningar via Hjertas motorfacilitet.. Läs mer »

Om Philipsson & Partner

Philipsson & Partner ingår sedan 2008 i företagsgruppen Hjerta där Monyx Financial Group är den största enskilda ägaren. Läs mer »

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss