Personalförsäkring

Hjerta har mångårig erfarenhet av rådgivning av, liksom sätta ihop försäkringslösningar för anställda.

Vi har tillsammans med IF Försäkring tagit fram en sjukvårdsförsäkring som erbjuder låga premier och med en bra omfattning. Sjukvårdsförsäkring och olycksfallsförsäkring är ett bra sätt att bidra till ekonomisk trygghet för de anställda och deras familjer, om något oförutsett skulle inträffa.

En bra sjukvårdsförsäkring bidrar ofta till att hålla sjukfrånvaron i företaget låg.

Information


Sjukvård PLUS omfattar:

 • • Specialistvård som inkluderar operation
  • Psykolog
  • Second opinion (ytterligare undersökning och diagnos av en läkare i vårt nätverk)
  • Ideell ersättning (engångsbelopp som utbetalas vid större ingrepp)
  • Resor
  • Rådgivning & Vårdplanering
  • Vårdgaranti
  • Kristerapi
  • Sjukgymnastik-, Naprapat-och Kiropraktorbehandling
  • Dietist och Logoped
  • Eftervård och medicinsk rehabilitering
  • Hjälpmedel
  • Patientavgifter

Det är viktigt för ett företag som använder stora resurser på personal och förmedla vad värdet av försäkringslösning egentligen är.
Hjerta hjälper mer än gärna till att förklara för de anställda hur diverse personalförsäkringar fungerar.

Personalförsäkring

Företagsförsäkring

Alla företag är olika och har olika behov, tillsammans med en förmedlare uppnår man oftast den bästa försäkringslösningen.
Hjerta bistår med sammanställning, upphandling och analys av er nuvarande försäkring.
. Läs mer »

Personalförsäkring

Tillsammans med Försäkringsbolaget IF har vi framförhandalt förnånliga personalförsäkringar där flexibilitet är allt, snabb service och full service. Hälsodeklaration behövs ej l Läs mer »

Motorfordonsförsäkring

Ta del av förmånliga premier och omfattningar via Hjertas motorfacilitet.. Läs mer »

Om Philipsson & Partner

Philipsson & Partner ingår sedan 2008 i företagsgruppen Hjerta där Monyx Financial Group är den största enskilda ägaren. Läs mer »

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss